نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرپرست دانشگته تهران از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه

بازدید سرپرست دانشگته تهران از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه بازدید سرپرست دانشگته تهران از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه

بازدید سرپرست دانشگته تهران از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه

 

 
مراسم نکوداشت و تقدیر از پروفسور دکتر مسعود سلطانی شیرازی استاد پردیس دانشکده های فنی