نشست پنجم ـ توسعه شهری پایدار و شهرهای جدید - Display-Page - قطب علمی شهرسازی
- جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

نشست پنجم ـ توسعه شهری پایدار و شهرهای جدید

نشست پنجم ـ توسعه شهری پایدار و شهرهای جدید

نگارخانه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ـ 24/10/1393

پنجمین جلسه از سلسله نشست های شهرهای جدید در سالن نگارخانه تهران پردیس هنرهای زیبا در دانشگاه تهران برگزار گردید. این نشست که با عنوان توسعه شهری پایدار و شهرهای جدید برگزار گردید دکتر بحرینی به عنوان دبیر جلسه مسئولیت اداره پنل را بر عهده داشته و جناب آقای دکتر رضا مکنون، جناب آقای مهندس احمد سعیدنیا، سرکار خانم دکتر مهتا میرمقتدایی و جناب آقای دکتر بیژن کلهرنیا به عنوان اعضای پانل علمی حضور داشتند. در ابتدای جلسه آقای دکتر بحرینی با اشاره به اهمیت موضوع پایداری ، آن را به عنوان اساس مسائل مورد نظر در ارتباط با شهرهای جدید دانسته و این مسئله را مورد تاکید قرار دادند که هر چه زودتربه شرایط تحقق و نه صرفا بررسی موضوع پایداری برسیم.