- جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷

گزارش تصویری نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران ـ آذرماه 94

نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران، بیست و چهارم و بیست و پنجم آذرماه در تالار شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران توسط قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار برگزار شد.

 

این همایش در شش پنل با موضوعات معرفت شناسی شهرسازی، آسیب شناسی و چالش های آموزش شهرسازی، آموزش طراحی شهری، آموزش تطبیقی شهرسازی، حرفه و رشته شهرسازی و با سخنرانی اساتید دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علم و صنعت، شیراز، دانشگاه آزاد، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه مازندان و  مهندسین مشاور به نام حرفه شهرسازی و  مسئولین امور شهری برگزار شد. تریبون انجمن های علمی شهرسازی و معماری نیز از دیگر بخش های این همایش بود.

در اختتامیه دکتر بحرینی دبیر علمی همایش اهم موضوعات بررسی شده طی دو روز را بر شمردند و موضوعاتی که در آینده باید بدان پرداخت از جمله توجه به شکاف میان حرفه و رشته و آموزش طراحی شهری را پیشنهاد کردند. این مراسم با تجلیل از اساتید به نام این حوزه از جمله دکتر ایرج اعتصام، دکتر سید محسن حبیبی، دکتر منوچهر طبیبیان، استاد محمود توسلی، دکتر فریدون قریب، استاد احمد سعیدنیا و مهندس فریور صدری به پایان رسید.