کتاب طراحی فضای شهری

معرفی کتاب"طراحی فضای شهری، فضاهای شهری و جایگاه آنها در زندگی و سیمای شهر"  

الهه حاجی ابوترابی

کتاب "طراحی فضای شهری، فضاهای شهری و جایگاه آنها در زندگی و سیمای شهر"  از انتشارات " مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران" حاصل تلاش و پژوهش مهندس محمود توسلی از اساتید برجسته و بنام دانشگاه تهران و مهندس ناصر بنیادی می باشد.

 

این کتاب در ابتدا در دو جلد مجزا در سالهای 1371 و 1372 ارائه گردید که پس از گذشت 15 سال یکبار دیگر بعد از تجدید نظر و افزودن مطالب جدید به صورت یک جلد در سال 1386 منتشر شد. این کتاب همواره به عنوان یکی از کتاب های مهم و حائز اهمیت در زمینه شهرسازی و شناخت فضاهای شهری محسوب می شده است و از جمله کتاب های درسی دانشگاهی می‌باشد.

همانطور که در پیشگفتار آمده است، این کتاب تلاش دارد تا ادراک فضایی صحیحی را در خواننده ایجاد کند تا بتوان به تبع آن مقدمات طراحی فضای شهری به شیوه ای درست برای شرایط امروز ایران فراهم کرد که برای این منظور از تصاویر و شواهدی شامل فضاهای غربی و ایرانی کمک گرفته شده است.

این کتاب شامل دو بخش می باشد، بخش اول که در بردارنده آشنایی، شناخت و ادراک فضای شهری است و بخش دوم که از نحوه برخورد، استفاده و برنامه ریزی برای این فضاها صحبت می کند.

جهت دریافت فایل معرفی کتاب بر روی لینک کلیک نمایید.