اهداف و برنامه ها

  1. ارائه راه حل برای مشکلات شهرسازی کشور
  2. تببین نظام مدیریت و برنامه‌‌ریزی کلان‌شهری کشور با نگرش شهر پایدار
  3. بازبینی و اصلاح برنامه آموزشی کارشناسی شهرسازی بر اساس نیازهای شهر پایدار
  4. راه‌ اندازی رشته ‌های جدید مورد نیاز شهرسازی کشور در مقطع کارشناسی ارشد منجمله مدیریت شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌‌ای
  5. مدیریت مرکز پژوهش‌های کاربردی GIS
  6. برگزاری سمینار ملی و بین‌‌المللی در زمینه برنامه‌ریزی شهری پایدار
  7. بررسی روش‌های جدید برای مکان‌یابی تاسیسات شهری در شهرهای پایدار
  8. تهیه سند توسعه پایدار شهری ایران
  9. بررسی پتانسیل‌های اکوتوریسم در ایران